TV der bevæger dig

Postkasse-syndere får frist

Tag det med ro, hvis du ikke har fået sat postkassen ud til vejen. Der kommer til at gå lang tid, før du risikerer en bøde - eller ikke får breve og regninger leveret.

Og politiet risikerer at skulle på overarbejde, når den nye postlov træder i kraft 1. januar.

For det første fordi flere borgere har erklæret, at de konsekvent vil melde postbude, som kører på fortovet.

Og for det andet fordi ender med politianmeldelse, hvis borgeren smider postvæsenets påmindelser og advarsler ud.

Tvivler på bøde-sanktion

Formand for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, stiller sig dog tvivlende over for bøde-sanktionen:

- Jeg er da spændt på at se, om politiet virkelig vil bruge resurser på at forfølge dem, der ikke sætter postkassen op, siger han til Bolius.dk.

Får en frist

Men hvad sker der, hvis postkassen står forkert 2. januar?

Er postkassen ikke hvor den skal være, får du nemlig først en påmindelse fra postvæsenet, og først hvis det ikke hjælper, bliver du politianmeldt.

Præcis hvor strengt eller lempeligt reglerne vil blive håndteret, er endnu uafklaret. Det er heller ikke afklaret, hvor lang tid der går, før Post Danmark skrider til advarsler og returnering af post, skriver Bolius.dk.

Posten kan returneres

Men det ligger fast, at du risikerer, at posten bliver returneret.

- Postbuddet er ikke forpligtet til at levere post, hvis der ikke er en korrekt opstillet postkasse. Ligeledes risikerer borgeren i sidste instans at få en bøde, hvis der ikke opstilles en korrekt placeret postkasse, og man ikke har fået dispensation, fastslår kommunikationsmedarbejder i Trafikstyrelsen, Anders Wiese Hooge overfor Bolius.dk.

Det er heller ikke afklaret, hvor stor en bøde kan blive.

Gammel postlov i nye klæder

FAKTA:
Alle boliger bygget efter 1973 har i lang tid skullet have postkassen placeret ved vejen. Og med ændringerne af postloven, kommer de samme regler til at gælde for de sidste 30 procent af husstandene fra 1. januar 2012.

Tre formål

Fornyelsen af postloven har 3 formål.

- To af formålene har med Post Danmark at gøre. Det første aspekt handler om økonomi. Det skal være nemmere at dele posten ud på en effektiv måde, og ved at stille postkasserne op ved vejen kan omfordelingen ske hurtigere. Post Danmark forventer at fyre 200-300 postbude.

Må ikke køre på fortovet

- Det andet handler om arbejdsmiljøet for postbudene. Hvert år er der sager om postbude, som falder, fordi der ikke er fjernet is i indkørsler eller på trapperne op til brevsprækken, og der er også sager om hundebid, fordi postbudene skal ind i haver, hvor de desværre oplever, at løsgående hunde bider.

Problemet er, at efter færdselsloven må posten ikke køre på fortovet.

Det vil sige, at knallerten eller cyklen skal parkeres ved kantstenen - og posten skal af køretøjet og aflevere posten.

Flere husejere har erklæret, at hvis de skal straffes med bøde for ikke at have en postkasse i skel, så skal postbudene også have bøder for at køre på fortovet... 

- Den tredje årsag er, at loven skaber ligestilling for boligerne. Alle huse, der er bygget efter 1973 skal allerede i dag have postkassen monteret ved vejen, og med den nye postlov stilles alle boligejere ens, siger kommunikationsmedarbejder Anders Wiese Hooge fra Trafikstyrelsen.