Pris - og service - falder

Pris og kvalitet hænger sammen - også i børnepasning. Prisen for at få passet børn falder - men det samme gør servicen, viser en opgørelse fra FOA.

I Sydjylland er det dyrest at få passet børn i Vejle kommune og billigst i Haderslev kommune, viser opgørelsen.

I begge kommuner falder forældrebetalingen, ligesom mange steder.

Forældrebetaling sættes ned

Prisfaldet er en konsekvens af besparelser i kommunerne.

- Det betyder dårligere service og mindre tid til omsorg, konstaterer fagforeningen.

Nedskæringerne betyder nemlig, at forældrebetalingen sættes ned, fordi den højst må udgøre 25 pct. af udgifterne. Så for hver 100 kr., der skæres i budgetterne, sparer forældrene 25 kr.

Besparelsen minimal

Men selvom udgifter til børnepasning er en tung og mærkbar post for mange forældre, så anser formanden for pædagogisk sektor, Jakob Sølvhøj, ikke prisfaldet som en god nyhed:

- Besparelsen for forældrene er minimal, så de vil stort set ikke kunne mærke et prisfald, men de forringelser, der sker i servicen i 2011, vil være til at tage og føle på, siger han.

Læs hele undersøgelsen og se hvad det koster at få passet børn i hver enkelt kommune på www.foa.dk/prisenpaapasning

Prisen på pasning - Undersøgelse af priser på børnepasning