Prisuddeling: Dansk-tyske idéer skal skabe arbejdspladser

Torsdag blev den dansk-tyske innovationspris uddelt. Prisen gives til ni projekter, der skal sikre vækst og beskæftigelse i grænseområdet.

Når Sydjylland hungrer efter arbejdspladser, kan det betale sig at skele til naboregionen Slesvig-Holsten syd for grænsen. Her står man nemlig med de samme udfordringer.

Som en del af samarbejdet for at skaffe flere arbejdspladser mødtes repræsentanter fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten torsdag for at uddele den dansk-tyske innovationspris til i alt ni vindere.

Der blev uddelt præmier inden for kategorierne Iværksætteri og Innovation med førstepræmier til både dansk og tysk side.

Under kategorien Innovation vandt Danmark førstepræmie for det grænseoverskridende projekt "AspIT". Det er en erhvervsorienteret IT-uddannelse for unge med Aspergers syndrom og særlige behov.

Og innovation i grænsesamarbejdet er vigtigt, understreger statssekretær Ralph Müller-Beck ved arbejdsministeriet i Slesvig-Holsten:

- Virksomhederne nord og syd for grænsen står over for en fælles udfordring med hensyn til skabelse af økonomisk vækst og arbejdspladser. Derfor drejer det sig om at løfte potentialet på tværs af grænsen ved bedre udnyttelse af de indbyrdes styrker.

Det er Carl Holst, regionsrådsformand for Region Syddanmark, enig i:

- Fremgang og økonomisk samarbejde skal ikke stoppe ved landegrænsen. I fremtiden skal vi i den Dansk-Tyske Region fokusere skarpere på fælles styrker for at vinde i det globale kapløb.