TV der bevæger dig

Radikale triumferer i Sydjylland

Radikale den store sejrherre - også i Sydjyllands Storkreds. Her vinder partiet et ekstra mandat.  

Det radikale Venstre fordoblede næsten sit stemmetal i forhold til Folketingsvalget i 2007 og får nu to mandater. Et kredsmandat og et tillægsmandat.

Reddet af tillægsmandat

Der er kun få større mandatændringer i Sydjyllands storkreds. De konservative, der har mistet over halvdelen af sine stemmer, går tilbage med 1 mandat. Fra 2 til 1. Hvoraf det ene bliver et tillægsmandat.

Kanonvalg for Ø

Sydjyllands storkreds kan for første gang sende en repræsentant fra Enhedslisten i Folketinget. Det sker efter en 5-dobling af partiets stemmetal i for hold til valget i 2007.

Mistede over 15.000 stemmer

SF har derimod haft et rigtigt dårligt valg og mistet over 15.000 stemmer. Det betyder tab af et mandat og går fra 3 til 2 mandater. Heraf er det ene et tillægsmandat. 
Socialdemokratiet beholder sine fem mandater. Venstre mister et tillægsmandat og må nu nøjes med ialt 7 mandater.