TV der bevæger dig

Randzonerne skal være på 10 meter

Fødevareministeren slår nu fast. Bredden på randzonerne skal være 10 meter bredde.

Efter flere beregninger er NaturErhvervstyrelsen kommet frem til, at bredden på de obligatoriske randzoner, der skal udlægges omkring vandløb og søer, bliver 10 meter. På den måde bliver der udlagt i alt ca. 50.000 hektar dyrkningsfrie randzoner.

Giftfrie områder

Det hedder ellers i loven, at randzonebredden skal være på "op til 10 meter", men nu er bredden på plads, og det betyder, at fra 1. september må der ikke gødes, sprøjtes eller dyrkes i 10 meters afstand fra alle åbne vandløb og søer større end 100 m2.

Bedre balance

- Implementeringen af loven kører efter den planlagte tidsplan. Med fastlæggelse af bredden er vi nået et vigtigt skridt videre mod målet om at skabe en bedre balance mellem landbrug og natur og sikre et godt vandmiljø, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S) i en pressemeddelelse.

Hotline for randzoner

Udover randzonebredden har fødevareministeren også i dag fået sin randzonehotline på plads, hvor landmændene kan henvende sig med spørgsmål til indførelsen af randzonerne.