TV der bevæger dig

Rapport: Vi køber lidt mere i Tyskland

Danskerne har købt lidt mere ind i Tyskland end i andre lande udenfor Danmark i 2012 og 2013, end de gjorde de to foregående år. Det viser ny grænsehandelsrapport, som Skatteministeriet netop har offentliggjort.

06:59

1 af 2

Danskernes grænsehandel er lavere end i 00?erne og har været ret stabil de senere år. Det viser Skatteministeriets nye analyse af grænsehandlen, der udkommer i dag.

Men der bliver procentvis købt mere i Tyskland end i andre lande. Således ligger den andel af grænsehandlen, der bliver foretaget i Tyskland, på hhv. 61 procent i 2012 og 51 procent i 2013. I 2011 var det kun 47 procent af grænsehandlen, der blev foretaget i Tyskland.

Grænsehandelsrapporten, der dækker 2012 og 2013, viser, at den samlede grænsehandel har været ret stabil de seneste år. Grænsehandlen udgør ca. 11 mia. kr. (2014-niveau) eller 1¼ pct. af danskernes samlede privatforbrug. Det er Skatteministeriets foreløbige vurdering, at grænsehandlen i 2014 har været på omtrent samme niveau som i 2013.

Skatteministeren glæder sig over ny grænsehandelsrapport, som viser, at grænsehandlen er uden store udsving.

- Jeg er meget tilfreds med, at grænsehandlen er stabil og ovenikøbet ligger klart under niveauet i 00?erne. Mit indtryk, efter at have læst ministeriets rapport, er, at debatten om grænsehandel fylder mere, end kendsgerningerne reelt kan bære, siger skatteminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

 

 

Grænsehandelsrapporten udarbejdes hvert andet år.
 
Seneste rapport udkom i 2012 og dækkede 2010 og 2011.
Formålet er at belyse omfanget af danskernes grænsehandel og omfatter
både afgiftsbelagte og ikke-afgiftsbelagte varer.