TV der bevæger dig

Regeringen forlænger påny den midlertidige grænsekontrol

Den danske regering har meddelt Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med yderligere 30 dage.

Grænsekontrollen er igen blevet forlænget. Denne gang med 30 dage.

Ifølge regeringen er der fortsat mange flygtninge og migranter i Europa, og der er fortsat et stort pres på de ydre grænser. På den baggrund og i lyset af den fortsatte svenske grænsekontrol og id-kontrol vurderer regeringen, at der stadig er en alvorlig risiko for, at et meget stort antal illegale udlændinge strander i Danmark, når de ikke kan rejse ind i Sverige uden de fornødne id-papirer.

Derfor forlænger regeringen den midlertidige grænsekontrol indtil den 3. maj 2016. Det meddeler ministeret i en pressemeddelse.

-Presset på Europas ydre grænser er stadig stort, og flygtninge- og migrantstrømmene risikerer at stige markant, når vejret bliver bedre. Samtidig opholder der sig i øjeblikket en stor gruppe uregistrerede asylansøgere i bl.a. Tyskland, som muligvis vil søge videre mod Danmark og vores nordiske nabolande. Så længe asylansøgere uden korrekte id-papirer ikke kan rejse videre til Sverige, er der stadig en alvorlig risiko for, at mange flygtninge og migranter strander her i landet. Derfor er det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen, så vi sikrer, at store grupper af flygtninge og migranter ikke ophobes her i Danmark, siger  Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Den midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar kl. 12, og kontrollen er siden blevet forlænget fire gange.

 

Mest sete på tvsyd.dk