Region Syddanmark: Her er forældrene bedst til at begrænse unges alkoholforbrug

Sundhedsstyrelsen trækker nu dele af de tal, der ligger til grund for denne artikel tilbage.

Rettelse: Ifølge Sundhedsstyrelsen bygger dele af det talmateriale, styrelsen udsendte tidligere, på et for tyndt statistisk grundlag til at man kan konkludere, at forældre i Region Syddanmark er bedst til at lave aftaler med deres teenagere om, at de ikke må drikke. Sundhedsstyrelsen oplyser, at landstallene er valide, men antallet af besvarelser i Region Syddanmark imidlertid er for lavt til, at styrelsen kan sige noget statistisk sikkert om forældres holdninger til unge og alkohol i Region Syddanmark.

Flere undersøgelser viser, at unge mellem 16 og 20 år, der har klare aftaler med deres forældre omkring alkohol, drikker mindre.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser dog, at kun 32 procent af de danske forældre laver aftaler med deres børn om deres alkoholforbrug.  

I Region Syddanmark har hele 41 procent af forældrene lavet konkrete aftaler med deres børn om, hvor meget de må drikke, og det betyder noget for de unges fremtidige alkoholvaner.

Unge, der har klare aftaler om alkohol med deres forældre, drikker simpelthen mindre.

Alligevel er det færre end hver tredje forælder, der laver aftaler, når børnene bliver 16 år og ældre. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som i dag lancerer en landsdækkende alkoholkampagne. 

Kampagne sætter fokus på unge og alkohol

Fra den 2. oktober til den 23. oktober sætter Sundhedsstyrelsen fokus på unge og alkohol. Det sker i en landsdækkende kampagne rettet til 16-20-årige.

Under overskriften ”Meget mere med” skal årets kampagne udbrede det positive budskab om, at alkoholforbruget blandt unge er faldende, og at cirka 65 procent af de 16-24-årige holder sig under lavrisikogrænsen. Der er dog stadig i gruppen udfordringer i forhold til et fuldskabsorienteret drikkemønster, som kampagnen vil sætte fokus på.