TV der bevæger dig

Region Syddanmark ophæver jobtilbuds-garanti

Et stort flertal i regionsrådet besluttede i dag at ophæve den garanti om jobtilbud, som medarbejderne på sygehusene har haft siden regionernes fødsel 2007.

Jobtilbuds-garanti ophører for sundhedspersonalet i Region Syddanmark

Mandag har et stort flertal i regionsrådet vedtaget at ophæve garantien om jobtilbud.

Det betyder, at medarbejderne på regionens sygehuse får de samme rettigheder, som medarbejderne i regionshuset og på socialområdet hele tiden har været omfattet af.

Her er ledelserne forpligtet til at undersøge mulighederne for at omplacere en medarbejder til en anden relevant stilling, før man skrider til afskedigelse.

En forpligtelse, der følger dansk retspraksis.

Kort tid efter at Region Syddanmark kom til verden i 2007, fik medarbejderne på regionens sygehuse en garanti for at få tilbudt et andet job, hvis deres job blev nedlagt i forbindelse med omstruktureringer.

- Når vi fortsat vil kræve at sygehusene overholder deres budgetter, bliver vi nødt til at give dem bedre mulighed for at manøvrere ved for eksempel at skære ned på nogle områder og opruste på andre, siger Poul Erik Svendsen, (S), 1. næstformand i Regionsrådet

-I den situation er vi desværre ikke i stand til at garantere medarbejdere, der bliver til overs i en afdeling, job i en anden afdeling, fortsætter Poul Erik Svendsen.

De fire medlemmer fra SF og Enhedslisten stemte imod ophævelsen af garantien.

Jobtilbuds-garantien ophører 1. maj 2015

Mest sete på tvsyd.dk