Region vil udskifte reddere med sygeplejersker

Politikerne i Region Syddanmark overvejer at lade sygeplejersker erstatte ambulancereddere på visse patienttransporter. 3F kalder det ”helt hen i vejret”.

10 procent af alle ambulancekørsler i Region Syddanmark sidste år var transporter mellem sygehuse. Det var over 11.000 kørsler. På en del af disse kørsler overvejer Region Syddanmark at erstatte den ene redder med en sygeplejerske.

Manglen på ambulancereddere er så udtalt, at politikerne i Region Syddanmark overvejer den måde at løse problemet på.  Redderne kan i stedet bruges i det akutte beredskab.

Reddernes fagforening, 3Fs Transportgruppe, kalder det ”endnu en hasteløsning”.

- Hvis der er en behandlingskrævende patient, der skal flyttes, er det i mange tilfælde mindst lige så relevant, at det er en anæstesi-sygeplejerske, siger udvalgsformand Thyge Nielsen (V) fra Region Syddanmark til TV SYD. Specielt i forhold til, at reddere også kan mange ting, men det er mere ovre i det akutte.

Jan Villadsen, formand for Transportgruppen i 3F, afviser løsningen som ”helt hen i vejret”.

- Jeg forstår ikke, at de ikke sætter sig ned med dem, der har forstand på det. Det er en helt anden uddannelse end det at være behandler, siger han til TV SYD.

Thyge Nielsen afviser indvendingen:

- De er ikke uddannede specifikt, men skal have en tillægsuddannelse. Men mange ting er de mere uddannede til. Så de argumenter er dobbelttydige.

Regionen peger på, at hvis en patient skal overflyttes fra f.eks. Esbjerg til Rigshospitalet, så beslaglægger det en ambulance med en assistent og en behandler i 8-9 trimer.

- Her er det bedre at bruge ambulancebehandleren derhjemme til at kunne rykke ud akut, siger Thyge Nielsen til TV SYD.

Regionen har hvert år et antal kørsler, hvor der er en læge med i ambulance, fordi det er meget syge patienter, der køres med.

De kørsler ændres ikke. Derimod er der i dag 11.338 kørsler mellem hospitalerne, hvor patienten skal tilses under kørslen.

- Når vi specialiserer os, mere, så bliver der også et større behov for overflytning fra et sygehus til et andet, forklarer Thyge Nielsen. Her gælder det om at bruge personalegrupperne. Det betyder ikke, at redderne ikke er velegnede, men de er bedre til de akutte udrykninger.

Omvendt mener3 F, at systemet bliver mindre felksibelt, hvis anæstesi-sygeplejerskerne skal  frigives til patienttransporterne.