Regionsrådet holder krisemøde

Formandsskabet i Præhospitaludvalget skal på mødet kl. 13 fredag lave en indstilling til Regionsrådet om, hvordan man løser ambulancekørslen i Region Syddanmark. Kl. 15 er der indkaldt til ekstraordinært regionsrådsmøde, hvor eneste punkt på dagsordenen er, hvordan ambulancekørslen i Region Syddanmark fremadrettet løses.

Bios skulle efter planen overtage store dele af ambulancekørslen i Region Syddanmark tirsdag d. 1. september, men efter det er kommet frem, der kort før overtagelsen af kørslen fortsat er store huller i vagtplanen, slår Region Syddanmark nu bremserne i.

Opfølgning følger så snart TV SYD har nyt i sagen.