Rens dine tagrender

Sådan undgår du vandskader.

I 2008 blev mere end 60.000 danske boliger ramt af vandskader, viser tal fra forsikringsbranchen.

De fleste vandskader sker som følge af kraftigt nedbør - eller (lige nu) efter kraftigt tø-vejr.

Du kan undgå en ubehagelig våd oplevelse, når du vender hjem fra juleferie, hvis du følger disse gode råd:

Det vigtigste råd mod oversvømmelse er, at man sørger for, at tagrender, nedløbsrør og -brønde samt afløbsriste er
rensede, så vandet frit kan løbe væk.

- Det er også muligt at få en såkaldt højvandslukker monteret i sit afløb, så vandet kun kan løbe ud af det og ikke den anden vej, siger Ulf Søndergaard fra Falck Alarm.

En anden mulighed for at reducere følgerne af for meget vand, er at få installeret en alarm.