Rense-anlæg gik i stå i kulden

Den lange kulde-periode har betydet, at de kommunale rense-anlæg ikke virkede efter hensigten, og de sendte urenset vand ud i åerne.

Hvis de kommunale renseanlæg ikke overholder kravene til rensning af spildevand, bliver de meldt til politiet. Men ifølge JyskeVestkysten har godt 15 af 140 rensningsanlæg i det sydlige Jylland ført spildevand ud i vandløbene med alt for mange forurenende stoffer.

Bør ikke ske igen

Kulden har været årsag til, at den biologiske rensning nærmest er gået i stå, og netop derfor bliver renseanlæggene ikke meldt til politiet.

- Vi vil tage en drøftelse med kommunerne om, hvordan vi sikrer, at det ikke sker igen, hvis der kommer sådan en vinter, siger kemiingeniør Regnar Sørensen, By- og  Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Ribe, til JyskeVestkysten.

Alger og iltsvind

Under "normale" milde vintre har renseanlæggende været så effektive, at indholdet af forurenende stoffer i spildevandet er langt under grænseværdierne. Men den biologiske rense-proces går nærmest i stå, når temperaturen i bassiner og tanke falder til et par grader.
 
Konsekvenserne vil ifølge Miljøcenter Ribe vise sig i løbet af foråret. Der kan blive øgede forekomster af alger og dermed iltsvind i søer og i de indre farvande. Især fjordene kan blive hårdt ramt, siger Regnar Sørensen.