TV der bevæger dig

Ringe viden om grænseland

De unger kender ikke til dansk grænselands historie, viser en ny undersøgelse. Det bekymrer Grænseforeningen.

En undersøgelse, som Grænseforeningen netop har fået foretaget af Epinion, viser, at kun 16 procent af de danske unge mellem 18 og 34 år ved, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920. Det bekymrer Grænseforeningen.

- Undersøgelsen bekræfter os i, at vi skal målrette vores oplysningsarbejde mod den unge generation, siger Finn Slumstrup, formand for Grænseforeningen.

Undersøgelsen viser også, at kun 39 procent ved, at den dansk-tyske grænse er fastlagt på baggrund af en folkeafstemning. Til sammenligning kendte 57 procent af danskere over 56 år til denne del af historien, og 53 procent kendte til genforeningen i 1920.

- Oplysningsarbejdet kan ikke løftes af Grænseforeningen alene. Uddannelsessektoren skal også i højere grad klæde fremtidens danskere på, hvis fællesskabet med Sydslesvig ikke skal risikere at gå tabt, forklarer formanden.

Og det dalende kendskab til Danmarks historie bliver også bemærket af det danske mindretal i Slesvig-Holsten.

Efter søndagens valg er det danske mindretals parti i Sydslesvigsk Vælgerforening, SSV, for første gang klar til at gå med i en regering i delstaten.

Mandag ventes SSV, det socialdemokratiske SPD og De Grønne at give grønt lys for at indlede koalitionsforhandlinger, og et af målene er, at den hidtidige regerings nedskæringer i tilskuddene til mindretallets skoler bliver ophævet igen.

- Det glæder os at se, hvordan SSV skaber resultater i Slesvig-Holsten. Men der var ikke megen omtale i de danske medier ovenpå valget, og det skyldes måske det manglende kendskab til Sydslesvig i den yngre generation, siger Finn Slumstrup.

Der er 204 tilmeldte deltagere til foreningens sendemandsmøde lørdag, hvor SSV-landdagsmedlem Anke Spoorendonk vil informere om den politiske situation i Slesvig-Holsten efter valget.

1015 personer i alle aldersgrupper har svaret i undersøgelsen