TV der bevæger dig

Risiko for oversvømmelser

Vejle, Aabenraa, Fredericia og Juelsminde er blandt ti tæt bebyggede områder, der risikerer at blive oversvømmet under ekstremt vejr, hvis vandstanden i havene omkring Danmark stiger 30 centimeter.

En stor del af Vejle er i risikozonen, markeret med rødt.

Juelsminde risikerer at forsvinde i vandmasserne.

Det viser en rapport fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, der har udpeget de steder i Danmark, hvor der er i risiko for at blive udsat for omfattende skader som følge af ekstreme oversvømmelse i forbindelse med kraftig nedbør, stormflod, tsunami eller oversvømmelser som følge af brud på diger, fortæller ingeniøren.dk.

Kun tæt bebyggede områder er medtaget.

Myndighederne har taget udgangspunkt i, at vandstanden stiger med 30 centimeter frem til 2060.

Beregningsgrundlag

Fredericia risikerer også at få masser af vand ind i byen.

Byerne i farezonen er udpeget på baggrund af beregninger, historiske hændelser og vandføringer i vandløb. Oversvømmelserne kan både stamme fra havet, nedbør, grundvand og vandløb.

Efter udpegningen af risikozonerne skal de analyseres yderligere, og senere skal der laves beredskabsplaner for områderne.

Ingeniøren.dk oplyser, at udpegningen er et krav fra EU, som blev rejst efter ekstreme oversvømmelser i Centraleuropa mellem 1998 og 2002.

Oversvømmelserne medførte omkring 700 dødsfald, evakueringen af en halv million mennesker og store økonomiske tab.

Du kan se de øvrige kort på ingeniøren.dk.

Aabenraa kan også blive hårdt ramt.

Det meste af Aabenraa kan forsvinde.