TV der bevæger dig

Risiko for vildt blæse- og regnvejr

​Dmi har udsendt varsel om voldsomt blæse- og regnvejr i Vest- og Sønderjylland, som kan medføre både oversvømmelser og risiko for væltede træer og flyvende tagsten.

Varsel om kraftig blæst og regn onsdag den 4. oktober. Varslet gælder til midnat. Foto: DMI

Der er risiko for voldsom blæst med vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst og i Sønderjylland, oplyser Dmi.

Man skal være opmærksom på, at den kraftige vind kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker og træer kan vælte.

Der er også varslet kraftigt regnvejr, hvor der stedvis kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn.

Så meget regn på en gang kan føre til oversvømmelse af lavtliggende områder og kældre, der kan komme vand på kørebaner og i viadukter samt nedsat sigtbarhed.

Beredskabsstyrelsens råd ved skybrud                                                             Kilde: Beredsskabsstyrelsen

De kraftige regnmængder ved et skybrud påvirker kloaksystemerne, vejnettet og den kollektive trafik. Det kan give problemer med forsyningen af el, vand og varme, it-tjenester og telefonnettet. Hvis du har en kælder, er der risiko for, at den kan blive oversvømmet. Men du kan med få, enkle forholdsregler forebygge de værste skader.
  • Vær klar. Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt
  • Luk af og dæk til. Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende
  • Led vandet væk. Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav evt. render rundt om huset
  • Hold ind. Store mængder vand gør vejene usikre. Hold ind til siden, hvis du er bilist og bliver fanget i et skybrud
  • Undgå kontakt. Opstigende kloakvand kan være sundhedsskadeligt
Mere vejr