TV der bevæger dig

Ryge-kontrol

Arbejdstilsynet gennemførte fredag eftermiddag og aften en stor-kontrol på 67 værtshuse og restauranter for at tjekke om rygeloven bliver overholdt.

00:57

Masser af værthuse respekterer ikke rygeloven, viser Arbejdstilsynets kontrol.

1 af 2

Resultatet af  de 67 gennemførte besøg er at loven efterleves på 51 af restaurationerne. Ofte er rygning tilladt på små restaurationer med et serveringsareal på under 40 kvm., mens mange større restaurationer har indrettet sig efter reglerne og ikke tillader rygning indendørs eller man har indrettet rygerum eller rygekabine. Både ansatte og kunder giver udtryk for at man er glade for reglerne, som har forbedret indeklimaet på mange restaurationer.

 

En restgruppe af restaurationer har endnu ikke indrettet sig efter reglerne, hvilket førte til uddeling af strakspåbud til 12  ud af 67 restaurationer om at indrette sig efter Lov om Røgfrie miljøer.

 

I en enkelt by faldt der således fem strakspåbud af de 12 strakspåbud denne fredag. Her er indtrykket at konkurrencen om kunderne hidtil havde bremset efterlevelsen af loven, da man risikerede at kunderne gik til en restauration, som måske tillod rygning i strid med reglerne.  

 

De øvrige 7 strakspåbud fordeler sig jævnt over området.

 

Samtidig har Arbejdstilsynet kontrolleret restaurationer, som tidligere har modtaget strakspåbud. I fire tilfælde måtte Arbejdstilsynet meddele restaurationen at sagen nu vil blive overgivet til juridisk vurdering med henblik på indstilling om en bøde, da Arbejdstilsynets tilsynsførende konstaterede, at der fortsat ryges i strid med Lov om Røgfrie miljøer.

En restgruppe af restaurationer har endnu ikke indrettet sig efter reglerne, hvilket førte til uddeling af strakspåbud til 12  ud af 67 restaurationer om at indrette sig efter Lov om Røgfrie miljøer.

 

I en enkelt by faldt der således fem strakspåbud af de 12 strakspåbud denne fredag. Her er indtrykket at konkurrencen om kunderne hidtil havde bremset efterlevelsen af loven, da man risikerede at kunderne gik til en restauration, som måske tillod rygning i strid med reglerne.  

 

De øvrige 7 strakspåbud fordeler sig jævnt over området.

 

Samtidig har Arbejdstilsynet kontrolleret restaurationer, som tidligere har modtaget strakspåbud.

I fire tilfælde måtte Arbejdstilsynet meddele restaurationen at sagen nu vil blive overgivet til juridisk vurdering med henblik på indstilling om en bøde, da Arbejdstilsynets tilsynsførende konstaterede, at der fortsat ryges i strid med Lov om Røgfrie miljøer.