TV der bevæger dig

Så er det slut med laks

Der er enormt mange laks. Men kvoten er allerede opbrugt.

I Ribe- og Skjern å er det slut med at fiske efter laks.

Allerede nu er der fanget så mange laks i Ribe og Skjern å, at kvoten er opbrugt.

- Mængden af laks er enorm stor, det må den være. For ellers kan det ikke lade sig gøre med fiskestænger at opfange kvoten så hurtigt. Godt nok er vi dygtige lystfiskere, men vi er ikke så dygtige, at vi kan fange alle fisk, der kommer ind, siger sportsfisker og tidligere fiskerikontrollør Peter Siedentopp til P4 Esbjerg.

I Sneum og Varde Å er kvoterne ikke helt opbrugte.
Peter Siedentopp vurderer dog, at kvoterne i samtlige vestvendte åer vil være nået inden sommerferien.