TV der bevæger dig

Sådan er trafik-aftalen

Næsten en tredjedel af trafikaftalens halvanden milliard kroner havner i Syd- og Sønderjylland. Heri forudsættes, at en del af de millioner, som er afsat til cykelstier og modulvogntog havner i TV SYDs region.

Dansk Industri roser at der sættes flere penge af til modulvogntog.

Trafikaftalen får mange roser med på vejen:

Når der bruges penge på nye veje og broer, så giver det bedre muligheder for økonomisk vækst i Danmark.

Det er meldingen fra Dansk Industri (DI), som ser flere positive ting i den nye trafikaftale, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

- Vi er glade for aftalen, som bidrager til en øget produktivitet i transporten og samtidig styrker mobiliteten rundt om i landet. Aftalen vil derfor understøtte vækstmulighederne i Danmark.

- Aftalen giver et mindre, men hårdt tiltrængt løft af vejnettet rundt om i landet. Vores virksomheder har brug for gode vejforbindelser, så hverken medarbejdere eller varer spilder unødig tid i trafikken, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Hos industriorganisationen glæder man sig også over, at aftalen indeholder en håndsrækning til transportbranchens muligheder for at benytte ekstra store lastbiler - de såkaldte modulvogntog - på de dansk veje.

- Produktiviteten i transporterhvervet bliver med aftalen styrket takket være bedre muligheder for at køre med modulvogntog og højere tilladt totalvægt for 7-akslede vogntog, siger Michael Svane.

Branchedirektøren understreger dog, at trafikaftalen blot er et lille skridt på vejen.

- Med en ramme på 2,5 milliarder kroner blev der desværre ikke plads til en række nødvendige store vejprojekter. Der er brug for at få fjernet flaskehalse på motorvejsnettet, herunder motorvejen på Vestfyn og Helsingørmotorvejen, siger Michael Svane.

Andre projekter på DI's ønskeseddel til politikerne på Christiansborg er en ny Hærvejsmotorvej samt udbygning af den østjyske motorvej og Frederikssundsmotorvejen.

 

Her er aftalen

Alle partier undtagen Enhedslisten har indgået en ny trafikaftale med penge til broer, cykel- og vejprojekter.


Jylland:
 
 •  Tredje Limfjordsforbindelse - 43,1 millioner kroner. Der er enighed om at bygge en ny bro over Limfjorden via øen Egholm. Pengene i puljen skal bruges på at opkøbe ejendomme i den valgte linjeføring. SF er imod denne del af trafikaftalen.
 •  Udbygning af motorvej ved Limfjordstunnelen - 38,9 millioner kroner. Der etableres et ekstra spor på motorvejen syd for Limfjordstunnelen.
 •  Haderup omfartsvej - 250 millioner kroner. Der etableres en omfartsvej ved den midtjyske by Haderup.
 •  Ribe omfartsvej - 372,4 millioner kroner. Der etableres en omfartsvej som motortrafikvej vest om Ribe.
 •  Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandmotorvejen - 56,9 millioner kroner.
 •  Udbygning af rute 26 mellem Aarhus og Søbyvad - 32,2 millioner kroner. Linjeføringen for en ny motorvej er fastlagt. Pengene i puljen skal bruges på at opkøbe ejendomme i den valgte linjeføring.
 •  Rundkørselsforhold ved Viborg - 25 millioner kroner. Rundkørsler i og omkring Viborg skal udbygges og forbedres.
 •  Ny perron på Sønderborg Station - 5 millioner kroner. En fordobling af den tidligere bevilling skal sikre, at en ny perron kan tages i brug i 2015.
 •  Nationale korridorer for vindmølletransporter - 45,6 millioner kroner. Det skal gøres lettere for de store vindmølletransporter at komme frem til udskibningshavnene i Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Grenaa.


Sjælland:
 
 •  Ny bro over Roskilde Fjord - 228,3 millioner kroner. Staten har tidligere afsat 431,2 millioner kroner til en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Nu afsættes ekstra midler til projektet.
 •  Udbygning af Kalundborgmotorvejen - 427,5 millioner kroner. Rute 23 syd om Regstrup udbygges til motorvej.
 •  Motorvej fra Rønnede mod Næstved - 350 millioner kroner. Samtidig afsættes 15 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af miljøpåvirkningerne ved motorvejen.
 •  Letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet - 252 millioner kroner. Pengene til en ny letbane udmøntes.


Fyn:
 
 •  Genåbning af Langeskov Station - 10,4 millioner kroner. En ekstrabevilling skal sikre, at Langeskov station på strækningen mellem Nyborg og Odense kan genåbnes i 2015.


Andre tiltag:
 
 •  Modulvogntogsnettet udvides - 75 millioner kroner. En lang række strækninger udbygges, så modulvogntog (ekstra store lastbiler) må køre der.
 •  Øget totalvægt for lastvognstog. Den maksimale tilladte vægt for 7-akslede vogntog øges fra 54 til 56 ton.
 •  Tilslutningsanlæg til motorveje - 50,5 millioner kroner. Pengene skydes i en særlig pulje, hvor kommunerne og staten deles om udgifter til nye projekter på statsvejnettet
 •  Fremme af cyklisme - 50 millioner kroner. Pengene skal bruges på statslige cykelprojekter, der fremmer cyklen som transportmiddel. Samtidig udmøntes 175,1 millioner kroner fra den særlige cykelpulje til projekter rundt om i hele landet.
 •  Bedre trafiksikkerhed - 37,4 millioner kroner. Pengene går blandt andet til forebyggelse af højresvingsulykker.
 •  Nye teknologiske muligheder - 29,3 millioner kroner. Pengene går til initiativer, der kan forbedre mobiliteten og trafiksikkerheden.
 •  Ny vejlov. Partierne vil stemme for en ny vejlov, som blandt andet skal sikre bedre styring og koordinering af vejarbejder og gøre det muligt at differentiere betaling for parkering, så det kan gøres billigere eller gratis for især elbiler.


Kilde: "Trafikaftale 2014" - Transportministeriet.