TV der bevæger dig

Sådan skal de syddanske sygehuse spare 120 mio. kr.

Nedlæg lægehelikopteren i Nibøl og luk skadestuen i Vejle om natten. Det er blot to af de forslag, som Region Syddanmark har fremlagt i et sparekatalog med besparelser for over 120 mio. kroner. Patienter i hele landsdelen vil blive ramt.

Foto: Falck

Det er den stramme økonomiaftale, som regionerne indgik med regeringen lige før sommerferien, der tvinger Region Syddanmark til at skære i udgifterne fra 2015 og årene derefter.

Sparekataloget er lavet i samarbejde med sygehusdirektørerne og indeholder 33 spareforslag til i alt næsten 130 mio. kr. Da Region Syddanmark ifølge eget udsagn skal spare omkring 120 mio. kr., betyder det, at næsten alle spareforslag skal gennemføres.

Og ifølge regionsrådsformand Carl Holst (V) vil patienterne blive ramt:

- Den stramme økonomiaftale, som regeringen har påtvunget regionerne, får også konsekvenser for de syddanske patienter. Den betyder, at vi på nogle punkter kommer til at tilbyde patienterne en ringere service næste år, siger Carl Holst (V) i en pressemeddelelse.

Sparekataloget bliver første gang behandlet på et forretningsudvalgsmøde den 17. september. Det er planen, at regionsrådspolitikerne derefter kan vedtage det endelige sparekatalog samtidig med næste års budget den 29. september 2014.

 

 

Her er udvalgte spareforslag fra kataloget med afrundet besparelse for 2015 i parantes.
  
  • Justering af ramme til Gigthospitalet (4 mio.)
  • Høreapparatområdet (10 mio.)
  • Lukning af skadestuen på Vejle Sygehus mellem kl. 22-07 (1.5 mio)
  • Færre strålebehandlinger på St. Franzizkus Hospital, Flensborg (1.3 mio.)
  • Nedlæggelse af udrykningslægerne i Vejle, Fredericia og på Vestfyn (4.6 mio.)
  • Nibøl - lægehelikopter fjernes (2.1 mio.)
  • Afskaffelse af økologisk mad (3.0 mio.)
  • 3 rygteams i det tidligere Ribe Amt nedlægges (1.7 mio.)

Klik på linket nedenfor og se den fulde liste med alle spareforslagene.

 

 

Se hele Region Syddanmarks sparekatalog for 2015 her: