TV der bevæger dig

Sådan stemmer du pr. brev

Allerede nu er det muligt at stemme til det kommende valg til byråd og regionsråd. Valget er først den 19. november, men borgere kan henvende sig på Folkeregistret og stemme per brev.

01:34

Afstemning pr. brev foregår også på store arbejdspladser, hvor de ansatte ikke kan tage hen til valglokalet, f. eks. på kaserner.

1 af 2

Muligheden for at stemme per brev gælder for dem, der ikke kan møde op i afstemningslokalet på selve valgdagen. Den stemmeberettigede borger skal blot møde frem i den kommunale Borgerservice og vise en anerkendt legitimation, f. eks. sygesikringskort, kørekort eller pas. Afstemningen kan foregår i den normale åbningstid på Borgerservice, og sidste dag er lørdag den 16. november - altså tre dage, før kommunalvalget og regionsrådsvalget finder sted.

Reglerne kort fortalt

Ifølge Indenrigsministeriet er det muligt at stemme per brev senest den næstsidste hverdag før valgdagen.

I princippet er det muligt at stemme per brev flere gange. Det er i givet fald den sidste brevstemme, der bliver talt med, når valget gøres op.

Afstemning per brev flere gange kan f.eks. blive nødvendigt, hvis du har stemt på en kandidat, der alligevel ikke vil stille op. Eller hvis der kommer en ny kandidat. Eller hvis du skifter parti.

Din legitimation - sygesikringskort, pas, kørekort eller opholdskort - bliver kontrolleret, hvorefter du får en stemmeseddel.

Når du har sat dit kryds ved parti eller person, lægger du stemmeseddelen i en kuvert, som du klæber til. Derefter bliver kuverten sammen med et følgebrev lagt ned i en større kuvert, som også lukkes.

Brevstemmen bliver sendt til dem kommune, hvor du bor, og den bliver på selve valgdagen afleveret til det afstemningsted, som du hører til.

Stem andre steder

Nogle kommuner giver dig mulighed for at stemme på et bibliotek. Det forudsætter, at du tager en hjælper med, og der vil være en administrativ medarbejder under selve stemmeafgivelsen.

Afstemning i hjemmet kan foregå, hvis du er syg eller af andre grunde forhindret i at møde på afstemningsstedet. Hvis en borger vil benytte sig af den mulighed, skal vedkommende søge om det senest tre uger før valgdagen. Det kræver et særligt ansøgningsskema, som kan fås på Borgerservice.

Sygdom

Er du på grund af sygdom eller manglende førlighed forhindret i at komme på afstemningsstedet og stemme på valgdagen, har du mulighed for at stemme i hjemmet eller på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet (dog ikke på et hotel eller lignende sted).

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du sende et ansøgningsskema til Borgerservice, Folkeregistret i den kommune, hvor du opholder dig i de sidste tre uger før afstemningsdagen. Skemaet skal være afleveret til Borgerservice seneste den 7. november.

Stemme fra det fjerne

Det er også muligt at brevstemme fra udlandet. Hvis du er i Grønland, på Færøerne eller på et dansk skib eller hav-anlæg - f. eks. en boreplatform - så kan du brevstemme der.

Hvis du midlertidigt er i udlandet - på ferie eller lignende - kan du også brevstemme. Ønsker du at brevstemme fra udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller konsulat i det land, du befinder dig.

Men du skal være i så god tid, at din hjem-kommune har fået din stemme, før afstemningen går i gang på valgdagen klokken ni. Ellers tæller den ikke med.