Sælinfluenza slog hver fjerde sæl ihjel

Over en fjerdedel af den danske sælbestand døde sidste år af en influenzaepidemi.

En ny rapport viser, at 26 procent af bestanden af spættede sæler døde sidste år som følge af en epidemi. Og det gjorde, at man langs Vadehavet og den jyske veskyst kunne gøre sig nogle makabre fund. At sælerne er døde, er dog ikke videre bekymrende, skriver DR SYD.

- Det er naturens egen måde at justere ind på, og oftest vil man også se, at en stor del af dem, der dør, er svage og afkræftede dyr. Det kan være, at de har en genetisk sammensætning, som er uhensigtsmæssig. Så man kan sige, at vi får ryddet lidt ud i de svagere dyr, siger Lasse Fast Jensen, der er Museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, til DR SYD.

Det var et udbrud af influenzaen ved navn HTN7, som ikke tidligere er set ved sæler, der er skyld i de mange dødsfald.