Sammendrag: Politisk uenighed om flygtninge

Der er blevet snakket meget om flygtninge den seneste uge, men har du styr på, hvad de forskellige politikere mener? Vi har lavet et sammendrag.

I løbet af ugen har en lang række politikere været på banen med deres holdning til flygtningesituationen.

Politiet har i løbet af ugen truffet cirka 2.100 flygtninge i området omkring den danske grænse, og det har fået politikerne på banen med bud på, hvad der skal gøres.

Der er bred enighed om, at der skal findes en løsning. Men hvad løsningen skal bestå af, er der mange forskellige bud på.

- Vi skal sørge for hurtigst muligt at få grænserne lukket, mener eksempelvis folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Peter Kofod Poulsen fra Haderslev.

Hos Radikale Venstre ser løsningen noget anderledes ud:

- Vi hænger sammen i Europa. Det betyder, at den eneste måde, vi kan løse situationen på, er ved at sikre, at vi har et fælles system, siger folketingsmedlem Lotte Rod fra Vejle.

I løbet af ugen har mange politikere været på banen med deres holdning til flygtningesituationen.

Her kan du se et kort sammendrag af nogle af de politiske holdninger, der er blevet luftet i løbet af ugen. (Varighed: 02:05 min.)