Se her, Region Syddanmark: Her tjekker de lægerne

Uheldige sager om ukvalificerede læger i Region Syddanmark får politikerne til at overveje strengere krav til ansættelsesprocessen. Regler, Region Nordjylland allerede har.

Et årligt eftersyn af de ansattes kvalifikationer, samtaler om klagesager og referencer ved ansættelser af læger. Det er tre konkrete tiltag, som Region Nordjylland i efteråret indførte i regionen.

- Folk skal have tillid til os, forklarer Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Fakta: Sådan gør de i Region Nordjylland

Tiltagene blev indført efter den såkaldte lægesag fra Sygehus Thy-Mors, hvor sygehuset blev kritiseret for at anvende ukvalificerede læger. Tre læger blev suspenderet, og i den ene af sagerne viste der sig alvorlige mangler i ansættelsesproceduren. Der blev derfor indskærpet overfor de ansættende overlæger, at der skal indhentes referencer ved en lægeansættelse.

- Vi kan tydeligt se, at det hjælper at indhente referencer. Der vil det jo dukke op, hvis der er nogle problemer og eventuelle klagesager. Og vi har faktisk haft nogle, der trak deres ansøgninger tilbage, efter vi efterspurgte referencer, siger Ulla Astman til TV SYD.

Onsdag kunne TV SYD afsløre, at en litauisk kirurg, der nu er politianmeldt for omfattende dokumentfalsk, har kunnet arbejde i Region Syddanmark, uden at hans baggrund er blevet undersøgt tilstrækkeligt. Derfor fik den 45-årige mand ansvaret for at behandle patienter på både Svendborg og Odense sygehuse, selvom han havde lavet flere skader på patienter i sit tidligere job. Ansættelsen i Syddanmark førte til endnu en patientskade, ligesom ledelsen på OUH efter afskedigelsen af kirurgen opdagede, at han havde begået dokumentfalsk med sit cv og anbefalinger.

Et forløb, der formentlig havde været undgået, hvis Region Syddanmark havde haft skrappere krav til deres ansættelsesprocedurer.

Årligt eftersyn og samtaler

I Region Nordjylland stopper man dog ikke kontrollen af lægerne ved ansættelsen. Her tjekker man løbende lægerne. Region Nordjylland har indført et årligt eftersyn af de ansattes kvalifikationer, som skal gøre det mere sikkert at være patient på de nordjyske sygehuse.

- Her kigger vi på, om de løfter deres opgave og har de rette kvalifikationer. Har de ikke det, så må man uddanne dem. Vi kan hurtigt se, om der er nogle områder, hvor der skal handles på, forklarer Ulla Astman.

Som et tredje led i kæden følger regionen klagesager tæt, og så har regionen indskærpet overfor de ansvarlige sygehusledelser, at klagesager og kritik af læger udløser en alvorlig samtale.

- Vi indkalder den ansatte til en samtale, hvor vi så finder ud af, om de har brug for opkvalificering, eller om sagen er så grov, at vi er nødt til at afskedige medarbejderen.

Positiv ledelse

Ifølge Ulla Astman har de nye retningslinjer givet patienterne en større sikkerhed, ligesom dem, der ansætter, har taget godt imod tiltagene.

- Sygehusledelsen har været positiv omkring tiltagende. Det har været rart for dem, at der har været nogle klart definerede rammer, hvor man har kigget på, hvilke værdier der skal vægtes, siger Ulla Astman.