Se kort: Her kan du søge erstatning efter stormen

Stormrådet afgjorde i dag, at det var stormflod, da vandstandene steg i forbindelse med stormen Bodil. Det betyder, at boligejere kan søge om erstatning for skader, der er opstået, fordi vandstanden steg.

I vores del af landet kan man søge om erstatning, hvis man bor i områderne fra Lillebæltsbroen mod nord til Frederikshavn og alle øer i Kattegat. Eller hvis man bor fra Ribe (Kammersluse) mod syd til Rømødæmningen. Mandø og Rømø er også med i dækningsområdet. (Se kortet)

Ansøgningsfristen for at søge erstatning er på to måneder, og selvom pengene kommer fra Stormrådet stormflodspulje, er det stadig ens eget forsikringsselskab, der afgør, om man kan få erstatning.

Se stort kort over hele landet her

- Vi har afgjort, at der var tale om stormflod flere steder i landet, fordi vandstanden har været ekstremt høj. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven, siger Formand for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl.

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra blandt andet DMI og Kystdirektoratet og en udtalelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen fra den 5. til 6. december 2013.