Se motorcyklerne!

De regionale Færdselssikkerhedsudvalg lancerer en kampagne for bedre sikkerhed for motorcyklister.

I dag begynder en kampagne, der skal øge sikkerheden for motorcyklister i trafikken.
Baggrunden for kampagnen er en stigning i antallet af alvorlige trafikulykker med motorcyklister.
M
ange af ulykkerne kunne være undgået, hvis bilisterne og motorcyklisterne havde orienteret sig bedre.

- Det er vigtigt, at vi fortsat gør en indsats for at øge trafiksikkerheden. ?Se hinanden?-kampagnen skal være med til at gøre både motorcyklisterne og bilisterne opmærksomme på hinanden og hinandens små signaler i trafikken - så mødet mellem dem ikke udvikler sig ulykkeligt, siger Jens Kjærgaard, talsmand for de Regionale Færdselssikkerhedsudvalg.

Projektleder Marlene Rishøj Kjær siger:
- Motorcyklisterne hjælper i forvejen hinanden blandt andet ved at dele oplysninger om lokale steder og situationer, hvor der kan være forhold, man som motorcyklist skal være særlig opmærksom på. Det kan være en kurve, der er skarpere, end man forventer, eller en rute, hvor man ofte bliver overset af de andre trafikanter. Med kortet på www.sehinanden.dk kan vi gøre det lettere for både motorcyklister og bilister at dele viden, siger hun.