SF: Regeringen har ofret randzonerne

Ny aftale om randzoner svækker miljøindsatsen overfor landbrugets forurening af danske vandløb, mener SF.

Det er ufatteligt, at regeringen ofrer randzonerne.

Det mener SF's erhvervsordfører, Steen Gade.

- SF siger nej til at forringe randzoneloven. Det svækker miljøindsatsen overfor landbrugets forurening af vore vandløb, søer og kystnære farvande. Danmark sakker bagud, siger han.

Steen Gade mener, at det er ufatteligt, at regeringen tilsyneladende giver efter for Venstres ønske om at fjerne hele første generation af vandplaner.

I dag er regeringen blevet enig med Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en vækstplan for landbruget og fødevareerhvervet, som betyder en halvering af de omstridte randzoner.

- Det er næsten endnu mere alvorligt, at man nu er villig til at trodse Natur og Landbrugskommissionens klare råd til os politikere. Nemlig at økonomiske fordele til erhvervet skal følges af miljø og naturfremskridt, siger han.

I stedet burde man koncentrere sig om at modernisere landbrugsloven, bedre eksportindsats og sikre hurtige sagsbehandlingstider, mener han.

Også Danmarks Naturfredningsforening er utilfreds med aftalen.

Ifølge foreningen vil det svække beskyttelsen af vandmiljøet og medføre øget forbrug af sprøjtegifte og øget kvælstofudledning, at randzonerne nu er halveret.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) ser dog værre alternativer:

- Nogle havde ønsket, at randzonerne skulle helt væk. Nu sikrer vi, at vi får 25.000 hektar randzoner, som vi kan administrere. Dermed bevarer vi randzonerne, som er et effekt redskab til at skabe renere vandmiljø, siger Kirsten Brosbøl.

Hun erkender dog, at der i stedet skal findes andre måder at spare søer og åer for kvælstof.