SF vil lægge afgift på arbejds-ulykker

SF vil pålægge virksomhederne indenfor brancher, hvor der er mange arbejdsulykker, en ekstra afgift.

Region Syddanmark er hårdt ramt af voldsomme arbejdsulykker. 44 procent af alle dødelige arbejdsulykker i 2010 fandt sted i Region Syddanmark, hvor kun 22 procent af befolkningen bor.

- Det er nødvendigt med en tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor Sydjylland ligger så stabilt højt i statistikkerne. Det beder jeg mininsteren om, så vi forhåbentlig kan forebygge nye og alvolige ulykker på sydjyske arbejdspladser. Jeg tror, det bliver afgørende at styrke virksomhedernes incitament til at gøre forebygge, siger SF's sydjyske spidskandidat Karina Lorentzen, Kolding.

I SF mener vi ikke, det kan være rigtigt, at man på nogle arbejdspladser skal frygte for sit helbred eller sin sikkerhed. At kunne føle sig tryg på arbejdspladsen er en vigtig del af vores velfærd. 

- Hvis der er mange arbejdsulykker indenfor branchen, kommer virksomheden til ikke bare at betale en højere præmie, men også en højere afgift for sin obligatoriske arbejdsskadeforsikring. På den måde håber vi at kunne nedbringe antallet af alvorlige ulykker og dødsfald på arbejdsmarkedet, siger Karina Lorentzen.

Forslaget er indeholdt i S-SF's Fair Løsning. Indtægterne går målrettet til at styrke forebyggelsen ? bl.a. målretttet arbejdsmiljøforbedringer.