TV der bevæger dig

SF vil sikre uddannelser i yderområderne

Med et nyt udkantstilskud vil SF skabe flere uddannelser i yderområderne. Det skal være med til at fastholde de unge i Syd- og Sønderjylland.

I Tønder, Kolding og Ribe er seminarierne allerede lukket - SF vil afværge flere lukninger med nyt tilskud til uddannelserne. Foto: Scanpix

Det er trange tider for flere uddannelser i Sydjylland, og i Tønder, Kolding og Ribe er seminarierne for eksempel allerede lukket.

Men med et forslag fra SF skal der som noget nyt indføres et udkantstilskud til videregående uddannelser - ligesom der allerede eksisterer et udkantstilskud til ungdomsuddannelserne. På den måde vil SF sikre, at det kan betale sig for de videregående uddannelser at blive i yderområderne. 

Forslaget kommer, fordi en undersøgelse fra Danske Regioner viser, at jo længere, der er til en uddannelse – jo større er sandsynligheden for ikke at få en. Og det betyder, at unge i yderområder hægtes af uddannelsesmæssigt.

- Vi bliver nødt til at tage et opgør med centraliseringstankegangen. Kigger man på et kort over uddannelsessteder i Syd- og Sønderjylland, vil man se, at unge i store dele af regionen har langt til uddannelsesstederne. Når vi ved, at det betyder, at færre af dem får uddannelse, bliver vi nødt til at lave tiltag, der igen flytter uddannelserne tættere på eleverne, siger SF´s folketingskandidat Karina Lorentzen fra Kolding i en pressemeddelelse.

Læs også Højere løn skal trække flere læger til yderområderne

 I fire ud af fem regioner arbejder 80% af de uddannede sygeplejersker, lærere m.v. i selve regionen efter endt uddannelse. Det taler for at sikre, at uddannelserne er jævnt fordelt over hele landet.

- Vi skal heller ikke sende unge ud af regionen for at uddanne sig andre steder, for de vender ikke hjem igen. Det giver mening at sikre uddannelser i Syd- og Sønderjylland for at få de unge til at uddanne sig her, for vi kan se, at langt, langt de fleste også vælger at arbejde her bagefter, siger hun.

SF foreslår også at hæve det eksisterende udkantstilskud til ungdomsuddannelserne til 50%.