TV der bevæger dig

Ski-buskontrol ved grænsen

Fra fredag til søndag i uge 6, 7 og 8 vil politiet gennemføre færdselskontrol målrettet mod skibusser, der transporterer rejsende til skisportsstederne i Europa.

Fredag, lørdag og søndag er der ski-buskontrol ved grænsen Foto: ARKIV

Kontrollen skal især undersøge om chaufføren overholder køre- hviletidsbestemmelserne og i øvrigt er egnet til at køre.

Politiet vil kigge på om busserne er indrettet med passende brandslukningsudstyr og har frie nødudgange, og om passagererne anvender sikkerhedssele.

Det vil være politiets tre regionale tungvognscentre, der udfører kontrollerne.

Rigspolitiet oplyser der i en tilsvarende kontrolperiode i 2014 blev der i 26 målrettede kontroller standset 352 busser, hvor der samlet blev konstateret 120 forseelser.

Det drejede sig især om overtrædelser af busloven, anvendelse af kontrolapparat og overtrædelser af køre- hviletidsreglerne.