Skuffelse i Flensborg: Havde håbet ny minister ville ændre kurs

I et svar til Der Nordschleswiger slår den nye danske fødevare- og fiskeriminister fast, at opførelsen af vildsvinehegnet fortsætter som planlagt.

Der er ingen planer om at føre det danske vildsvinehegn uden om Kollund Skov, sådan som et flertal i Flensborg kommunes hovedudvalg ellers har krævet.

Flensborgs byråd har længe protesteret mod de danske planer om at føre vildsvinehegnet tværs gennem Kollund Skov, og efter at protesterne prellede af på den tidligere danske miljø- og fødevareminister, Jacob Ellemann-Jensen (V), så havde byrådet i Flensborg sat sin lid til, at et regeringsskifte i Danmark kunne ændre den danske holdning til det omstridte hegn.

- Vi håber, at regeringsskiftet vil betyde, at sagen bliver revurderet, sagde talsmand Clemens Teschendorf i Flensburg i sidste uge ifølge det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger.

Men det ser ikke ud til at ske, skriver avisen mandag.

Svarer udenom

Avisen har bedt den nye danske minister på området - fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S) - tage stilling til det tyske krav.

Men selvom ministeren i sit svar til avisen ikke direkte forholder sig til kravet om, at hegnet skal føres udenom Kollund Skov, så slår han dog fast, at et udbrud af en svinepest-epidemi i Danmark ville betyde "milliarder i tabte eksportindtægter og dermed tabte danske job", skriver Der Nordshleswiger.

- Det vil være en økonomisk og dyrevelfærdsmæssig katastrofe, hvis den afrikanske svinepest kommer til Danmark. Desuden ville omkostningerne ved bekæmpelse af sygdommen være enorme. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at sikre at afrikansk svinepest ikke kommer til Danmark, svarer ministeren ifølge Der Nordschleswiger.

quote

- Det er ikke det svar, vi kunne have ønsket os. Området er et vigtigt rekreativt område for folk i Flensborg.

Clemens Teschendorff, talsmand, Flensborg Kommune.

Hegnet er ifølge ministeren kun en af mange foranstaltninger, der skal "minimere risikoen" for, at svinepest kommer ind i landet.

Han peger derudover på, at vildsvin jages intensivt i Danmark, samt at der på rastepladser vil blive stillet skilte op, der advarer mod bortskaffelse af madrester i naturen.

Derudover iværksættes der informationskampagner rettet mod danske statsborgere, der rejser til Polen og Baltikum, og udenlandske transportkøretøjer vaskes og desinficeres, inden de får lov til at køre ind i Danmark, påpeger ministeren.

Ikke det vi havde håbet på

I Flensborg er den umiddelbare reaktion på avisens oplysninger skuffelse.

- Det er ikke det svar, vi kunne have ønsket os. Området er et vigtigt rekreativt område for folk i Flensborg, siger talsmand for Flensborg Kommune, Clemens Teschendorff, til TV SYD.

Foreløbig afventer Flensborg Kommune dog et mere officielt svar fra det danske statsministerium.

- Vi sendte i maj et brev til daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og bad om, at den servitut, Flensborg Kommune har i området, bliver overholdt, og selvom statsministeren er udskiftet, regner vi fortsat med, at der kommer svar fra statsministeriet på vores henvendelse, siger Clemens Teschendorff til TV SYD.

quote

Vi afventer svar på et brev, vi sendte til statsministeriet i maj, hvor vi bad om, at den servitut, Flensborg Kommune har i området, bliver overholdt. 

Clemens Teschendorff, talsmand, Flensborg Kommune.

Flensborg Kommune ejede Kollund Skov helt frem til 2006. Da byen solgte skovområdet til en privat køber, fulgte en servitut med, som giver byrådet vetoret mod nye bygge- og anlægsprojekter i området.

Den danske stat har siden eksproprieret området.

- Så vidt vi er orienteret, er servitutten ikke eksproprieret, siger Clemens Teschendorff til TV SYD.

Flensborg Kommune har bedt de danske myndigheder om at lægge 600 meter hegn udenom skoven, så borgere i Flensborg fortsat kan færdes uhindret i området.