TV der bevæger dig

Slut med sprøjtegift nær drikkevandsboringer

Bred politisk aftale skal gøre drikkevandet sikkert. Nu er det slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.

Kommunerne får sammen med landbruget frem til og med 2022 til at stoppe brugen af pesticider i områder omkring drikkevandsboringerne. Lykkedes det ikke, gennemføres et forbud.

Danskernes drikkevand skal beskyttes bedre mod pesticider, og grundvandet skal undersøges for en række nye stoffer.

Det er resultatet af en ny politisk aftale, der skal være med til at sikre kvaliteten af drikkevandet.

Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at indgå en aftale om at beskytte drikkevandet bedre.

Christian Rabjerg Madsen (S), miljøordfører, Socialdemokratiet  

- Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at indgå en aftale om at beskytte drikkevandet bedre. Det er den sag, jeg har brugt mest tid på de sidste par år, siger Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).  

Regeringen indgik aftalen sent torsdag aften med et bredt flertal i Folketinget. Foruden regeringen og Socialdemokratiet er Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og SF med.

Et afgørende forbud

Aftalen skal mindske risikoen for, at grundvandet forurenes med pesticider.

Det skal konkret ske ved at forbyde brugen af pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder.

AFTALEN KORT:

- Kommunerne får sammen med landbruget frem til og med 2022 at stoppe brugen af pesticider i områder omkring drikkevandsboringerne.

 

- Hvis kommuner og vandselskaber ikke kommer i mål, gennemføres et generelt forbud mod sprøjtning.

 

- Aftalen afsætter midler til en omfattende screening af grundvandet.

 

- Aftalen indeholder også initiativer om at undgå resistens, mindske pesticidforbruget ved hjælp af godt landmandskab og et forbud mod salg af stort set alle koncentrerede pesticider til private.

Se mere

- Vi ved, at drikkevandet er mest sårbart, der hvor det hentes op af jorden. Vi har haft alt for mange sager, hvor der er blevet fundet sprøjtegift i drikkevandet, og det har derfor været afgørende for Socialdemokratiet, at vi indfører et generelt forbud mod sprøjtning i boringsnære beskyttelsesområder, hvis det viser sig, at kommunernes indsats ikke er tilstrækkelig, siger Christian Rabjerg Madsen.

Et af de steder, hvor der er fundet store mængder sprøjtegift i drikkevandet, er hos Vilslev Vandværk.

Her blev der i 2017 påvist mængder af stoffet desphenyl-chloridazon, der var langt over grænseværdien for den tilladte mængde sprøjtemiddel i drikkevand.

Det var helt vildt chokerende. Vi stod jo lammet, fordi vi troede, at vi havde godt vand.

Jane Andersen, formand, Vilslev Vandværk

- Det var helt vildt chokerende. Vi stod jo lammet, fordi vi troede, at vi havde godt vand, og det havde vi så lige pludselig ikke længere, fortæller Jane Andersen, der er formand for Vilslev Vandværk.

Hun er ærgerlig over, at vandværket blev så hårdt ramt, og derfor håber hun, at forbudet mod sprøjtegift nær drikkevandsboringer kan sparre andre vandværker for samme oplevelse.

- Det er dejligt at høre, at der nu er et forbud, men der hvor skaden er sket, vil det tage mange år, før det bliver godt igen, siger hun.

Skulle være indført for mange år siden

Landmænd, der kommer til at opleve et økonomisk tab som følge af aftalen, vil blive kompenseret eller få en erstatning betalt over vandtaksten. Ifølge ministeriets beregninger betyder det, at vandregningen for en gennemsnitlig husstand vil stige med cirka 8-12 kroner om året.

Det synes Karen Sandrini (S), der er formand for plan og miljøudvalget i Esbjerg Kommune, er en helt okay aftale.

- Det skulle være indført for mange år siden. Det er et naturligt ønske - især i vores kommune, hvor der har været forurening af vores drikkevand, siger Karen Sandrini.

Aftalen er uhyre vigtig. Det er en af de vigtigste aftaler, der er lavet.

Karen Sandrini (S), formand, plan og miljøudvalget, Esbjerg Kommune

Med aftalen skal kommunerne landet over nu gennemgå alle deres drikkevandsboringer i områder nær landbrug og på arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssigt brug.

- Aftalen er uhyre vigtig. Det handler om vores grundvand, så det er en af de vigtigste aftaler, der er lavet. Jeg glæder mig meget til, at vi skal dykke ned i det og gennemgå boringerne, siger hun.