Småbyer får millioner til at forskønne faldefærdige og tomme ejendomme

En forsøgspulje på 9 millioner kroner skal være med til at fjerne faldefærdige ejendomme, der skæmmer bybilledet.

Nu kan småbyer med faldefærdige og tomme ejendomme godt begynde at spidse blyanten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nemlig åbnet for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017. Tanken er, at mange mindre byer har udfordringer med tomme og faldefærdige ejendomme, som kan være med til at afskrække potentielle nye beboere og erhverv. Ni millioner kroner har styrelsen afsat til at forskønne de små og mindre byer, hvor netop øjebæer er et problem.

Nogle af de kommuner, som kunne være interesserede i at få del i puljen, er medlem af Landdistrikternes Fællesråd, og her glæder de sig over den nye pulje.

- Der er mange udviklingspotentialer i landsbyer, men også velkendte udfordringer som nedslidte bygninger, tomme ejendomme og manglende byliv, der hæmmer bosætning og erhvervsudvikling. Der er jo ingen af os, der har lyst til at flytte et sted hen, som er fyldt med faldefærdige boliger, eller hvor der er dårlige bymiljøer. Det skræmmer folk væk, siger næstformand for Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram, der selv bor i Gråsten, i en pressemeddelelse.

Puljen kan både søges til nedrivning, renovering af nedslidte ejendomme og til indretning af offentlige byrum på grunde – eksempelvis efter nedrivning.

Puljen er åben, men der gives ikke støtte til projekter, der allerede er i gang. Der gives heller ikke støtte til drift. Samtidig er puljen forbeholdt byer og områder med under 10.000 indbyggere.

Ansøgningsfristen til puljen er den 1. november i år.