TV der bevæger dig

SMS-alarm skal forhindre gylle-udslip

Landmænd bliver fremover advaret elektronisk eksempelvis via sms, hvis deres gylletank er ved at løbe over. På den måde kan landmændene reagere hurtigere, så gyllen ikke skader både dyre- og planteliv i vandløb og søer.

Miljøministeriets nye regler træder i kraft den 1. januar 2012 og omfatter de omkring 3.500 gyllebeholdere, der i dag ligger blot 100 meter fra en å eller sø. Fra årsskiftet skal disse anlæg være udstyret med en gyllealarm, der advarer landmanden elektronisk, hvis et udslip er under opsejling.
De nye regler handler først og fremmest om at forhindre udslip fra gyllebeholdere tæt på søer, åer og vandløb, men derudover er der også et særligt fokus på de cirka 100 gyllebeholdere rundt om i landet, der ligger på arealer, der skråner mod åer eller vandløb. Her er der et krav om en såkaldt gyllebarriere, der vil kunne opsamle gyllen i tilfælde af udslip.
- Det nye krav om gyllealarmer er et godt eksempel på, at skærpede miljøkrav kan stimulere udviklingen af nye grønne teknologier, som kan bruges i eksportsammenhæng. Det er muligt, at vi er det første land i verden, som stiller krav om alarmer, men vi bliver næppe det sidste, siger miljøminister Ida Auken, SF.
Det er kommunernes opgave at kontrollere, at landmændene får installeret gyllealarmerne efter 1. januar 2012.