Snak med en sygeplejerske - det hjælper

Ny forskning viser, at patienter klarer sig bedst på egen hånd, hvis de får hjælp af en sygeplejerske.

En snak med en sygeplejerske frem for en læge ser ud til at have en gavnlig effekt på patienters evne til selv at håndtere deres sygdom.
Det viser en ny Ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet, skriver Dansk Sygeplejeråds magasin Synergi.

287 patienter med leddegigt fra Vejle Sygehus og Gigthospitalet i Gråsten har været med i undersøgelsen.

- Der er en klar tendens til, at patienter efter et år med sygeplejerskekonsultationer føler sig bedre i stand til at tage hånd om deres sygdom, end hvis de var blevet fulgt af læger, fortæller Jette Primdahl, der står bag Ph.d.-afhandlingen.

Sygeplejerske-konsultationer bliver i stadig stigende grad etableret på mange sygehuse på grund af blandt andet lægemangel.

- Patienterne føler, at det er nemmere at tale med sygeplejersken, og ofte kommer samtalen til at dreje sig om mere end bare sygdommen.
- Emner som familie og arbejde bliver også inddraget i samtalerne, og det kan være med til at skabe en bedre helhed, forklarer Jette Primdahl.
 - Samtidig kan det også være lettere at få den samme sygeplejerske til at følge patienten igennem hele sygdomsforløbet, og det skaber også øget tilfredshed.
 
Ph.d.-afhandlingen viser også, at sygeplejerskerne er ligeså gode som lægerne til at kontrollere patienterne for gigtsygdommen.

- Men det er vigtigt, at sygeplejerskerne altid kan trække på en læge, hvis sygdommen skulle blusse op, siger Jette Primdahl.