Søgelys på etik i psykiatrien

En etisk komité i Region Syddanmark skal bidrage til, at de psykiatriske patienter får en moralsk forsvarlig behandling.

Komitéen er blevet nedsat efter opfordring fra de ansatte på de psykiatriske sygehuse.

De står dagligt med mange moralske dilemmaer. For eksempel i forbindelse med tvang, spisning, medicinering. De står også i en konflikt mellem deres tavshedspligt og de pårørendes ønske om at blive inddraget i behandlingen.
 
Professor og ledende overlæge Thorkil Sørensen fra Almenpsykiatrisk Afdeling Odense er formand for komitéen.
 
- Jeg håber, at vi kan være med til at skabe mere plads til etisk refleksion i psykiatrien. Som i det øvrige sundhedsvæsen har vi meget fokus på faglighed, økonomi og lovgivning, siger Thorkil Sørensen.

Han understreger, at komitéen er et tilbud om hjælp til de medarbejdere, som måtte ønske det. Og ikke en domstol.
 
Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen siger, at man kun kan drøfte etik ved at sætte sig i patientens sted.