Sommertid betyder dyre-påkørsler

Selv om det lyder som en vittighed, så bliver det sommertid på søndag. Det betyder samtidig, at et stort antal vilde dyr bliver påkørt på vejene.

- Dyr kender ikke klokken, og overgangen til sommertid er ofte startskuddet til mange vildtpåkørsler, siger Allan Bruun Rasmussen, dyre- og vildtkonsulent i Falck. Dyrene vil i den næste periode i stort antal søge ud på markerne efter føde, og skiftet betyder, at trafikken især øges i daggryet, hvor mange dyr vandrer.

Mange ulykker ender med svær materiel skade og også med personskade i nogle tilfælde.

Brems ned!

- Ofte sker dødsulykkerne, fordi mange billister i panik forsøger at undvige vildtet og i stedet støder sammen med modkørende eller ind i et vejtræ, siger Allan Bruun Rasmussen, der vurderer, at mange af ulykkerne kunne være undgået, hvis man blot havde bremset ned, uden en undvigelse.

Bestanden af kron- og dåvildt er stigende. De er større end rådyr, og derfor er skaderne ved sammenstød også mere alvorlige.

God råd

Allan Bruun Rasmussen giver følgende råd, som bilister bør følge, når de kører gennem naturområder i denne tid:

? Sæt farten ned og udvis agtpågivenhed, og vis derudover respekt for de opstillede advarselstavler med hjortevildt.

? Vær særligt opmærksom i daggry og skumring, hvor langt de fleste dyr bliver påkørt.

? Har du set et stykke hjortevildt krydse vejen foran dig, så kommer der sandsynligvis flere. Vildt krydser yderst sjældent en vej alene.

? Ser du vildt tæt på vejen, skal du ikke regne med, at det nødvendigvis bevæger sig væk fra vejen ? det kan lige så godt finde på at springe ud foran bilen.

? Det bedste er at bremse og holde fast i rattet og undlad undvigelser.

? Er en kollision uundgåelig, forsøg da at ramme den bagerste del af dyret. På den måde minimeres risikoen for, at dyret kommer ind gennem forruden.

Hvis uheldet alligevel er ude, skal du underrette Dyrenes Vagtcentral på 1812.

Dyrenes Vagtcentral vil herefter sørge for, at vildtet bliver afhentet og eventuelt aflivet af Falck. Denne assistance er gratis for bilisten, da Dyrenes Beskyttelse og Falck i fællesskab finansierer dyreambulancen.

Fakta

Fakta: Trafikdræbt hjortevildt

Trafikdræbt hjortevildt indsamlet af Falck i ugen op til tidsskiftet og i ugen efter overgang til sommertid:

Før: Efter:

2009 77 130

2010 118 168

2011 100 109

2012 65 108

Kilde: Falck