TV der bevæger dig

Sønderjyske landmænd for lov til at holde flere dyr

Landmænd i udvalgte områder i Sønderjylland kan udvide med flere husdyr, hvis det ikke går ud over miljøet. Miljøministeriet har ændret reglerne.

Udvalgte sønderjyske landmænd kan få flere køer i stalden uden at skulle dyrke flere afgrøder.

Fremover kan landmænd i udvalgte områder nemmere udvide antallet af svin, køer og andre husdyr i staldene, selvom antallet af husdyr i området er steget.

I dag skal landmænd leve op til skrappe miljøkrav, hvis de vil udvide antallet af husdyr i områder, hvor der over årene er kommet flere husdyr til.

Nu ændrer miljøminister Kirsten Brosbøl reglerne, der i denne omgang får betydning for tre områder, fordi Miljøministeriet vurderer, at flere husdyr i netop disse områder kun medfører ubetydelige ændringer for miljøet.

- Vi skal beskytte vores miljø, men vi skal ikke have regler for reglernes skyld. Som miljøminister er jeg optaget af, at et rent miljø går hånd i hånd med muligheden for at skabe arbejdspladser, siger miljøminister Kirsten Brosbøl i en pressemeddelelse.

 

FAKTA

De tre områder er i Sønderjylland ud til Knude Dyb ved Vadehavet, på
Fyn ud til den nordlige del af Lillebælt og i Jylland ligeledes ud til den
nordlige del af Lillebælt.

Miljøministeriet har vurderet, at husdyrproduktionen her kan øges, da
det kun fører til en ubetydelig merudledning af næringsstoffer. Samtidig
vil det ikke forsinke, at Danmark lever op til sine miljøforpligtelser i
EU?s miljødirektiver.

De nye regler træder i kraft hurtigst muligt. Miljøstyrelsen overvåger
løbende udviklingen af husdyr, og derfor kan der komme nye områder
til ordningen, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at det er muligt.

kilde: Miljøministeriet