TV der bevæger dig

Statsgaranti: Alle får eksamen

Alle afgangselever vil få deres afgangsbevis eller eksamensbevis på trods af Finansministeriets og Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne. Det garanterer undervisningsminister Christine Antorini (S).

11:22

Skolerne stod i dag helt eller delvist tomme, men ministeren vil sikre, at det forsømte bliver indhentet efter konflikten.

1 af 2

- Jeg kan ikke garantere, at alting vil foregå helt, som det plejer. Men regeringen vil sikre, at ingen elever bliver forsinkede i deres uddannelsesforløb som følge af lockouten, erklærer hun. og tilføjer:

- Alle elever kan være sikre på, at lockouten ikke vil blive en hindring for, at de kan komme videre med deres uddannelse. Heller ikke hvis de skal i praktik.

De praktiske løsninger vil afhænge af lockoutens varighed, og desuden er der forskellige regler for prøver og eksamen på de berørte uddannelsesområder.

Derfor vil det også være forskelligt, hvilke løsninger der kan komme på tale.

På folkeskoleområdet er de skriftlige prøver eksempelvis fastsat centralt med de samme datoer for alle, mens de mundtlige prøver planlægges ude på skolerne.

Undervisningsministeriet har oprettet et callcenter, hvor de berørte af konflikten kan få svar på deres spørgsmål.

Ministeriets hjemmeside.

Se mere om konflikten i TV SYD Nyheder kl. 19.30.