TV der bevæger dig

To store bøder for ulovlig kørsel til to vognmænd

En hollandsk og en dansk vognmand har hver fået bøder på 15.000 kroner for at køre cabotage-kørsel. Begge lastbiler blev fanget ved den dansk-tyske grænse.

Begge lastbiler blev kontrolleret ved grænsen af Tungvognscenter Syd. Foto: Arkivfoto.

En hollandsk vognmand, der kørte med fragt fra Hobro til Holland, havde hørt om kontrollen ved grænsen, og for at undgå den, kørte han gennem Padborgs industriområde. Han ville netop undgå grænsekontrollen, fordi han havde 10 overtrædelser af reglerne om køre- hviletid.

Vognmanden endte med at få en bøde på 15.000 kr. Den hollandske vognmand valgte at betale bøden kontant og fortsatte straks herefter.

En polsk lastbil, der udførte container-transport for en større dansk virksomhed, fik også en bøde for cabotagekørsel, da fragtbrevene ikke var udfyldt korrekt. Den danske virksomhed, der havde bedt det polske firma om at udføre transporten, betalte efterfølgende en bøde på 15.000 kr., så transporten kunne fortsætte.

 

 

Tungvognscenter Syd

Tungvognscenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.

Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.
Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.