Stormen kom ikke kun til ulejlighed

Når de stormhærgede skove skal genrejses, vil Naturstyrelsen benytte sig af chancen og etablere nogle helt anderledes skove.

I Sønderjylland er det gået hårdt ud over nåletræs-plantager.

De vil ikke blive genrejst som plantager.

- Vi arbejder i dag med skoven på en helt anden måde, end man gjorde, da de store plantager blev plantet. I dag skal vi tænke på naturværdien af skoven, og om den skal tilbyde friluftsmuligheder frem for kun at tænke på, hvordan vi kan få skoven til at producere mest træ, siger vicedirektør Peter Ilsøe, Naturstyrelsen.

- Der er mange faktorer i spil, når vi skal genskabe skoven efter stormfald. Vi skal finde ud af, om skoven kan genskabe sig selv, om vi skal plante den til eller lave andre naturtyper på stedet. Måske er det bedre at have en sø, som naturen og lokalbefolkningen kan have glæde af. Men det begrænser den træproduktion, samfundet efterspørger, og som giver indtægter til statskassen, siger vicedirektør Peter Ilsøe.

Nogle af de væltede træer får lov at blive liggende i skoven, så biller og svampe kan flytte ind i dem. Resten vil blive indsamlet og solgt blandt andet som flis og brænde.