Stormen var hård ved sønderjyske skove

Naturstyrelsen vurderer, at omkring 80.000 kubikmeter træ er væltet eller knækket under stormen. Det svarer til fire års hugst af nåletræ i de sønderjyske skove.

Især Frøslev Plantage ved grænsen er hårdt ramt.

- Vi kan se på denne storm, at den har været meget kort, men meget voldsom. Mange træer er knækket i stedet for at være rodvæltede. Flere steder ser det ud som om, at stormen er kørt hen over landskabet som et barberblad, så træerne i lavningerne er skåret af lidt højere på stammen end dem på bakketoppene, siger skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen i Sønderjylland.

Det er særligt nåletræerne, som har taget skade.

Naturstyrelsens vurdering, at omfanget i Sønderjylland er omkring 2/3 af skaderne ved den historiske storm i 1999, der udraderede store skovområder landet over.