Stort set uændret ledighed i Sydjylland

De nyeste ledighedstal viser, at det sæsonkorrigerede antal af ledige i Beskæftigelsesregion Sydanmark faldt med 300 personer fra december til januar.

Ledigheden er dermed stort set uændret.

Den faktisk registrerede ledighed er på 27.882 nettoledige i Syddanmark i januar 2010. Sammenlignet med udviklingen i forhold til samme måned sidste år er ledigheden faldet med 3,2 procent.

Lavere ledighed i Sydjylland end på Fyn

Ledighedsprocenten er lavest i Sydjylland med 6,0 procent mens Fyn ligger på 7,6 procent.
Hvis antallet af aktivere
de tælles med, steg ledigheden med 115 personer i det seneste år, en stigning på 3,4 procent. Dermed er der 38.500 såkaldte bruttoledige i Syddanmark i januar.

Det seneste års stigning i aktiveringsomfanget er årsagen til at den registrerede ledighed og bruttoledigheden bevæger sig i forskellig retning. Personer i aktivering tæller ikke med i den registrerede ledighed ? og dermed vil en stigning i aktiveringsomfanget alt andet lige medføre et fald i den registrerede ledighed.

Ligesom ledigheden samlet set viser et fald over det seneste år, viser det seneste halve års udvikling en positiv tendens. Faldet i ledigheden kommer især fra en nedgang i ledigheden inden for industrien, herunder Byggefag, Metal og 3F. Derudover er ledigheden faldet for mænd, men er steget for kvinder.