Styren er kommet på kræft-liste

Styren, som måske har gjort danske arbejdere syge, er røget på USAs liste over kræftfremkaldende stoffer. Styren bruges bl.a hos LM Wind Power i Lunderskov.

De amerikanske sundhedsmyndigheder har på en ny opdateret liste føjet styren til rækken af stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende.

Det skriver Videnskab.dk

Heftigt debatteret

Styren har været heftigt debatteret i danske medier, fordi medarbejdere på vindmøllevingefabrikken LM Windpower mener at være blevet syge efter at have arbejdet med kemikaliet.

Opgraderingen af styrens kræftrisiko er sket efter, at The US Departement of Heath and Human Services har gennemgået mere end 500 dyre- og menneskestudier, skriver Videnskab.dk.

Må tage affære

Verdenssundhedsorganisationen WHO har tidligere kategoriseret styren som "muligvis kræftfremkaldende", hvilket er en svagere klassificering.

Overlæge Henrik Kolstad fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital opfordrer på baggrund af den amerikanske opgradering de danske myndigheder til at tage affære:

- Det burde afføde en tilbundsgående undersøgelse af stoffets effekter herhjemme set i lyset af, at mange mennesker omgås stoffet på deres arbejdspladser, siger Henrik Kolstad til Videnskab.dk.

Bruges til glasfiber

Arbejdsskadestyrelsen offentliggjorde i maj en rapport om skadevirkninger efter påvirkning af styren. Rapporten konkluderede, at styren er giftig ved indånding, mens det er uklart, om arbejdet med stoffet kan give kræft.

Styren indgår som opløsningsmiddel i glasfiberproduktion. Stoffet findes også i polyestermaterialer og visse plasticprodukter.