TV der bevæger dig

Svedige skoledage i Billund og Vejle

Billund og Vejle kommuner putter som de to eneste kommuner i Jylland flere penge i SFO- og skoleområdet i det kommende år.

Kun to kommuner i Syd- og Sønderjylland giver flere penge til skole- og SFO-området næste år. Foto: Colourbox

I næste skoleår er det heldigt at bo i enten Billund eller Vejle kommune, hvor kommunerne øger budgettet. Til gengæld er det knap så heldigt at bo i Esbjerg og gå på en af de to skoler, der lukker.

BUPL har spurgt kommuner i hele landet om budgetterne på skole og SFO-området i det kommende år.

I den positive ende gør kommunerne Billund og Vejle sig særligt bemærkede ved - som de to eneste kommuner i hele Jylland - at tilføre flere penge til skoleområdet.

For resten af kommunerne i Syd- og Sønderjylland er billedet blandet.
Nogle steder vurderer BUPL, at forbedringer og forringelser nogenlunde udligner hinanden, mens kommunerne nederst på listen er de kommuner hvor besparelserne på skole- og SFO-området har de mest negative konsekvenser for børnene. I hvert fald når det kommer til den samlede pædagogiske indsats, som BUPL har mest fokus på.

Din kommune på skole- og SFO området

Vejle:
Kommunen tilfører næste år 12 millioner kroner til skoleområdet. Penge som BUPL forventer bliver brugt både på lærer- og pædagogkræfter.

Billund:
I Billund er der i 2016 sat en pulje på 5 millioner kroner til folkeskoleområdet. Om SFO'erne også får gavn af pengene kommer an på, hvordan skolerne vælger at prioritere.

Varde:
Her ser det godt- og skidt - ud. Der prioriteres at bruge flere penge på pædagoger til understøttende undervisning og et projekt med fokus på adfærd, kontakt og trivsel (AKT-projekt) fortsættes. Til gengæld spares der penge på inklusion på SFO-området og på klub-området - altså børn fra 5. klasse og op - spares der 5%.

Vejen:
Der ventes på budgetbehandling.

Fanø:
Der ventes på budgetbehandling.

Sønderborg: 
Der ventes på budgetbehandling.

Aabenraa:
Der afsættes ekstra penge til nye undervisningsmaterialer, men der spares samtidig så færre elever tilbydes vidtgående specialundervisning.

Haderslev:
Her er ingen forslag til ændringer. - Det ser ud til at Haderslev på skole- og SFO-området fortsætter som hidtil.

Fredericia:
Det foreslås i Fredericia at gennemføre en rammebesparelse på 22,2 millioner i 2016, og yderligere besparelser i de kommende år. Forslaget indebærer at give 10 millioner til daginstitutioner og skoler i 2016. Hvordan besparelser og ekstra penge i alt påvirker området, vides ikke pt.

Kolding:
Der afsættes flere midler til folkeskolen - det fremgår ikke af BUPLs tal hvor mange. Til gengæld spares der 2% på normeringen i SFO'erne selvom der kommer flere børn i SFO end kommunen havde regnet med.

Tønder:
Der indføres tidlig tysk i skolerne, men til gengæld er der færre penge til den understøttende pædagogiske indsats i skoletiden. Der varsles besparelser på 1% fra 2017. Ingen ændringer på SFO-området.

Horsens:
Her "effektiviseres". I praksis betyder det, at der spares 1% på både skole- og SFO-området næste år. (og de kommende år?)

Hedensted:
Der spares 1,72 millioner på skole- og SFO-området. Pengene spares på projektet "læring i skolen" og får negativ betydning for børn i både skole og SFO.

Esbjerg:
Kommunen lukker to skoler - Vejrup skole og Egekratskolen og SFO'erne under de to skoler. Der spares 2,2 millioner kroner på 10. klasserne.

 

Mest sete på tvsyd.dk