TV der bevæger dig

Svin ikke på gæstelisten til Åbent Landbrug

Landbruget holder i dag åbent hus. Men for første gang er det ikke muligt at se en dansk gris.

05:11

Foto: Michael Hansen

1 af 2

Det er den meget omtalte MRSA-smitte, der betyder, at de danske svinestalde ikke holder åbent. En beslutning taget af Landbrug og Fødevarer, der er arrangør af dagens ?Åbent Landbrug?.

Beslutningen kommer på baggrund af sundhedsminister Nick Hækkerups risikobetragtning, der siger, at man skal undlade skolebesøg i svinestalde hvor MRSA-bakterien er påvist.

Børn og voksne der tager til åbent landbrug i dag, får dog stadig mulighed for at se køer, mink, høns og andre danske bondegårdsdyr.

Læs mere om Åbent Landbrug på linket her.

Mest sete på tvsyd.dk