TV der bevæger dig

Syd- og sønderjyder lever kort men lykkeligt

OECD-rapport over livskvalitet viser, at syd- og sønderjyder lever et yderst fredeligt liv. Men forkorter det med alkohol, tobak og dårlig mad

Vi hygger os sammen og er lykkelige. Men for megen alkohol er med til at gøre vores liv kortere

Hvis man er fynbo, sydjyde eller sønderjyde, hører man rent statistisk til de mennesker i den vestlige industrialiserede verden, som lever med den laveste risiko for at blive myrdet.

Men den livsfare udefra, som dermed er afværget, udsætter vi til gengæld os selv for med rygning, alkohol, dårlig kost og utilstrækkelig motion. Det viser en rapport fra den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD, som på regionalt niveau sammenligner livskvaliteten i 362 regioner i 32 lande.

Rapporten "How's Life In Your Region?" (Hvordan er livet i din region?) er den første af sin art og offentliggøres i dag mandag, skriver Kristeligt Dagblad.

Generelt tegner der sig et billede af danskerne som hygge-orienterede livsnydere, der giver udtryk for tilfredshed med tilværelsen, føler sig trygge, er ekstraordinært aktive i civilsamfundet, men som med hensyn til helbred og forventet levealder ligger helt nede på 24. pladsen - og placerer sig lige så lavt med hensyn til uddannelsesniveau.

Alle fem danske regioner er med i undersøgelsen, og Region Syddanmark indgår som såkaldt "special case", fordi regionen har udarbejdet sit eget "Det gode liv"-indeks, som har været inspirationskilde for OECD's analytikere.

Læs hele artiklen fra Kristelig Dagblad

Al forskning viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem livsstil og uddannelsesniveau. I Region Syddanmark har 73,6 procent af arbejdsstyrken gennemført en ungdomsuddannelse. I hele Danmark er andelen 76,6 procent, men hos OECD-topscorerne Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Estland er andelen over 90 procent.

Det kunne altså se ud til, at den højt besungne danske lykke er udtryk for, at vi enten ikke ved eller ikke vil anerkende, hvor skidt det egentlig ser ud med vores helbred. Men virkeligheden er mere kompliceret end som så, siger Meik Wiking, direktør i tænketanken Institut for Lykkeforskning.