TV der bevæger dig

Sydbank skuffer

Årets tre første kvartaler har ikke været tilfredsstillende for Sydbank.

I årets tre første kvartaler noterer Sydbank-koncernen et resultat før skat på 206 millioner kroner.
Det er mindre end forventet.

Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat udgør 2,9 pct. p.a.
Det er ikke tilfredsstillende for banken.

- Vi er som andre pengeinstitutter udfordret af konjunkturerne i dansk økonomi, ikke mindst fordi cirka 95 procent af vores forretninger er danske. Delårsresultatet lander derfor ikke på et niveau, der tilfredsstiller vores forventninger, siger adm. direktør Karen Frøsig.

? Markedsforholdene har også ændret sig væsentligt i 2011. Det har vi handlet resolut på ved blandt andet at reducere bemandingen i banken og afvikle vores datterbank i Schweiz. De nye tiltag sætter i første omgang et negativt aftryk i delårsresultatet på 146 millioner kroner i form af engangsposter, men på sigt vil det uden tvivl sikre en langt mere effektiv organisering og rentabel drift. Allerede fra næste år forventer vi, at de nye tiltag og den seneste renteforhøjelse vil forbedre lønsomheden med cirka 200 millioner kroner, siger Karen Frøsig.
 
Delårsrapporten er karakteriseret ved:
 
?Fald i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 2 pct.
?Reduktion i handelsindtjening på 34 pct.
?Stigning i basisomkostninger med 1 pct.
?Fald i nedskrivninger på udlån med 22 pct. til 735 mio. kr.
?Negativt beholdningsresultat på 25 mio. kr.
?Poster med engangskarakter -146 mio. kr.
?Bidrag til Indskydergaranti mv. på 136 mio. kr.
?Bankudlån er faldet med 5 pct. til 70,0 mia. kr.
?Indlån er steget med 6 pct. til 65,0 mia. kr.
?Kernekapitalprocent på 14,7
?Solvensprocent på 15,7
?Positiv kundeudvikling