TV der bevæger dig

Sydjylland får eltog og nye togspor

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten har indgået en ny aftale om eltog og togdrift i Danmark.

Her er hovedpunkterne i den nye aftale:

* Elektrificering af jernbanenettet:

Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov igangsættes og vil være færdig i 2015. Der afsættes 1.194 millioner kroner til arbejdet.

Desuden udarbejdes anlægsoverslag for at elektrificere følgende strækninger: Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg og Fredericia-Aarhus.

* Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland:

Der anlægges dobbeltspor på banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens.

I aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 reserverede parterne 0,7 milliarder kroner til anlægget, og der afsættes nu yderligere 55 millioner kroner til optimeret udførelse, så man undgår at genere godstrafikken i korridoren mest muligt i anlægsperioden. Det forventes, at strækningen åbner i 2015.

* Nye stationer ved sygehuse i Hillerød og Gødstrup:

Der afsættes 46,5 millioner kroner til en ny station ved det kommende regionssygehus i Hillerød og 16,5 millioner kroner til en ny station ved det kommende regionssygehus i Gødstrup. Stationerne vil være med til at sikre en høj tilgængelighed til de nye sygehuse.

* Metro til Københavns Nordhavn:

En ny metroafgrening fra Cityringen til hovedstadens nye byudviklingsområde i Nordhavnen vil løfte den kollektive trafik og gavne beboere og virksomheder i den kommende bydel.
Det er med aftalen besluttet, at Metroselskabet i 2012 kan igangsætte forberedende arbejder til en Nordhavnsmetro for i alt 96 millioner kroner.

Kilde: Transportministeriet.