To sydjyske socialdemokrater får plads i mindretalsudvalg

Jesper Petersen skal sidde i Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal, og Christian Raabjerg Madsen skal sidde Sydslesvigudvalget. Begge udvalg arbejder for mindretallenes forhold i grænseområdet.

Sydslesvigudvalget er et udvalg i folketinget, som virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Det indebærer blandt andet, at udvalgets medlemmer deltager i møder og arrangementer afholdt af de sydslesvigske foreninger.

Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Sydslesvigudvalget kan rådgive undervisningsministeren om forhold af betydning for det danske mindretal i Sydslesvig. Det kan ligeledes rådgive andre ministre om ordninger på deres områder for det danske mindretal i Sydslesvig.

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal Udvalget er nedsat med henblik på at sikre det tyske mindretals kontakt med den danske regering og folketing.

Udvalget har bl.a. til opgave at forhandle politiske og kulturelle anliggender af interesse for mindretallet. Udvalget består af bl.a. ag indenrigs- og sundhedsministeren og undervisningsministeren, et medlem udpeget af hvert af Folketingets partier, tre medlemmer udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra mindretallets politiske organisation samt lederen af Det Tyske Mindretals Sekretariat i København